بکندباز

متد ‎split()‎ در پایتون

مثال

تقسیم کردن جمله به صورت کلمه به کلمه و تبدیل آن به یک لیست که هر کلمه یک عضو از لیست است:

txt = "welcome to the jungle"

x = txt.‎split()‎

print(x)

توضیحات

متد ‎split()‎ متن را به یک شکل مشخص تقسیم کرده و به یک لیست تبدیل می کند. جدا کننده به صورت پیش فرض “فضای خالی” است در نتیجه به صورت پیشفرض متن به کلماتش تقسیم می شود. اما این جدا کننده را می توان به پارامتر ورودی متد، تعیین کرد. اگر پارامتر maxsplit تعیین شود، فقط به تعداد مشخص شده به علاوه 1 تکه ی تقسیم شده ایجاد خواهد شد.

سینتکس

string.split(separator, maxsplit)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
separator اختیاری. جدا کننده- پیشفرض: فضای خالی
maxsplit اختیاری. تعداد تکه هایی که باید ایجاد شود. پیشفرض = 1- یعنی تمام تکه های ممکن

مثال

تقسیم کردن متن و استفاده از علامت کاما به همراه فضای خالی به عنوان جداکننده:

txt = "hello, my name is Peter, I am 26 years old"

x = txt.split(", ")

print(x)

مثال

استفاده از کاراکتر # به عنوان جداکننده:

txt = "apple#banana#cherry#orange"

x = txt.split("#")

print(x)

مثال

تقسیم متن به 2 تکه:

txt = "apple#banana#cherry#orange"

# setting the maxsplit parameter  to 1, will return a list with 2 elements!
x = txt.split("#", 1)

print(x)

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

0 question