بکندباز

تابع ()array_replace در PHP

مثال : المان های آرایه اول را با المان های آرایه دوم جایگزین کن

<?php
$a1=array("red","green");
$a2=array("blue","yellow");
print_r(array_replace($a1,$a2));
?>

توضیحات

تابع ()array_replace المان های آرایه اول را با المان های آرایه های بعدی جایگزین می کند.

نکته: اگر یک کلید هم در آرایه اول وجود داشته باشد و هم در آرایه بعدی، مقدار آن با مقدار آرایه ی دوم جایگزین می شود. و اگر یک کلید فقط در آرایه اول وجود داشته باشد، مقدار آن تغییری نمی کند.

نکته: اگر از چندین آرایه استفاده شود، مقادیر آخرین آرایه برای جایگزینی استفاده می شوند.

دستور تابع

array_replace(array1, array2, array3, ...)

تست آنلاین تابع ()array_replace

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*