بکندباز

تابع ‎is_writable()‎‎ در PHP

مثال

چک می کند که آیا فایل داده شده قابل نوشتن است یا نه:

<?php
$file = "test.txt";
if(is_writable($file)) {
  echo ("$file is writable");
} else {
  echo ("$file is not writable");
}
?>

نمونه خروجی کد بالا:

test.txt is writable

 

توضیحات

تابع ‎is_writable()‎‎ چک می کند که آیا فایل داده شده قابل نوشتن است یا نه.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

is_writable(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایل ورودی
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*