بکندباز

لیست متد های مربوط به tuple ها در پایتون

لیست متد های مربوط به tuple ها در پایتون. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎count()‎‎ تعداد باری که یک آیتم مشخص در تاپل تکرار می شود را برمیگرداند.
‎index()‎‎ موقعیت اولین جایی که کلمه ی مورد نظر در تاپل پیدا می شود را در خروجی برمیگرداند
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*