بکندباز

تابع ‎fclose()‎ در PHP

مثال

باز کردن و بستن “test.txt”:

<?php
$file = fopen("test.txt", "r");
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fclose()‎ یک فایل باز شده را می بندد.

نکته: فایل باید با تابع ‎fopen()‎ یا ‎fsockopen()‎ باز شده باشد.

سینتکس

fclose(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
 

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0