بکندباز

لیست توابع پیش ساخته در پایتون

لیست کامل توابعی که به صورت پیش فرض در پایتون فعال هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

جدول برنامه نویسی

تابع توضیحات
‎abs()‎‎ مقدار مطلق عدد ورودی را محاسبه می کند.
‎all()‎‎ اگر همه ی آیتم های موجود در شیء قابل تکرار True باشند، مقدار True را برمیگرداند و در غیر اینصورت مقدار False را.
‎any()‎‎ اگر حداقل یکی از آیتم های موجود در یک شیء قابل تکرار True باشد مقدار True را در خروجی برمیگرداند و در غیر اینصورت مقدار False را.
‎ascii()‎‎ یک ورژن قابل خواندن از شیء ورودی (متن، تاپل ها، لیست ها و …) را برمیگرداند.
‎bin()‎‎ ورژن باینری یک عدد صحیح را در خروجی برمیگرداند.
‎bool()‎‎ مقدار بولین مربوط به شیء ورودی را در خروجی برمیگرداند.
‎callable()‎‎ اگر یک تابعِ قابل فراخوانی در ورودی دریافت کند، True و در غیر این صورت False بر می گرداند
‎chr()‎‎ یک کد یونیکد را در ورودی می گیرد و کاراکتر معادل آن را در خروجی برمیگرداند
‎complex()‎‎ یک عدد مختلط با استفاده از یک عدد حقیقی و یک عدد موهومی که در ورودی می گیرد می سازد.
‎delattr()‎‎ ویژگی تعیین شده را از کلاس تعیین شده حذف می کند
‎dict()‎‎ با استفاده از اطلاعات ورودی یک دیکشنری می سازد.
‎dir()‎‎ نام همه ی ویژگی ها و متد های شیء ورودی را (بدون مقدارشان) در خروجی برمی گرداند
‎divmod()‎‎ یک tuple شامل خارج قسمت و باقیمانده تقسیم دو ورودی را در خروجی برمیگرداند
‎enumerate()‎‎ یک مجموعه (مانند تاپل) را در ورودی می گیرد و آن را به یک شیء قابل شمارش تبدیل می کند
‎eval()‎‎ یک خط دستور پایتون که در ورودی می گیرد را اجرا می کند.
‎exec()‎‎ یک بلوک کد پایتون که به شکل داده ی متنی به ورودی آن داده می شود را اجرا می کند.
‎filter()‎‎ یک شیء آرایه ای (مثل لیست و …) را در ورودی می گیرد و اعضای آن را بر اساس یک تابع دیگر فیلتر می کند و آرایه ای جدید را در خروجی برمی گرداند.
‎float()‎‎ عدد ورودی را به یک عدد اعشاری تبدیل می کند
‎format()‎‎ یک مقدار را در پارامتر اول خود می گیرد و بر اساس فرمتی که در پارامتر دوم تعیین می شود، آنرا فرمت دهی می کند.
‎frozenset()‎‎ یک شیء frozenset در خروجی برمیگرداند که مشابه set است با این تفاوت که نمی تواند تغییر کند.
‎getattr()‎‎ مقدار ویژگیِ مشخص شده را برمیگرداند
‎hasattr()‎‎ اگر ویژگی مشخص شده در کلاس مشخص شده وجود داشته باشد، True و در غیر این صورت False بر می گرداند.
‎hex()‎‎ عدد ورودی را به مقدار هگزادسیمال معادلش تبدیل می کند
‎id()‎‎ شناسه ی یکتای مربوط به شیء ورودی را برمیگرداند
‎input()‎‎ از کاربر درخواست می کند که داده ای را وارد کند.
‎int()‎‎ داده ی ورودی را به عدد صحیح تبدیل می کند.
‎isinstance()‎‎ دو پارامتر در ورودی می گیرد و چک می کند که آیا نوع داده ی پارامتر اول برابر با پارامتر دوم است یا نه
‎issubclass()‎‎ اگر کلاس اول زیر مجموعه یا فرزند کلاس دوم باشد، True و در غیر اینصورت False بر می گرداند.
‎iter()‎‎ iter()‎‎ یک شیء آرایه ای می سازد.
‎len()‎‎ تعداد اعضای شیء ورودی را به دست می آورد
‎list()‎‎ یک شیء لیست با استفاده از آیتم های آرایه ی ورودی ایجاد می کند.
‎map()‎‎ یک تابع مشخص را روی تک تک اعضای یک شیء آرایه ای (مثل لیست، تاپل و …) اعمال می کند
‎max()‎‎ بزرگترین آیتم را از بین آیتم های ورودی برمیگرداند.
‎min()‎‎ کوچکترین آیتم را از بین آیتم های ورودی برمیگرداند
‎next()‎‎ آیتم بعدی در یک آرایه را در خروجی بر می گرداند
‎object()‎‎ یک شیء خالی در خروجی برمیگرداند
‎oct()‎‎ یک عدد صحیح را به معادل اکتال آن تبدیل می کند.
‎open()‎‎ یک فایل را باز می کند و آن را به صورت یک شیء برمیگرداند.
‎ord()‎‎ کد معادل کاراکتر مشخص شده را در خروجی برمیگرداند.
‎pow()‎‎ مقدار x به توان y را محاسبه می کند (xy).
‎print()‎‎ یک پیام مشخص را در صفحه چاپ می کند
‎range()‎‎ دنباله ای از اعداد را ایجاد می کند که به صورت پیشفرض از عدد صفر شروع می شود و یکی یکی تا یک قدم قبل از عدد پایانی ادامه می یابد
‎reversed()‎‎ ترتیب آیتم های شیء آرایه ای ورودی را برعکس می کند.
‎round()‎‎ یک عدد را در پارامتر اول دریافت می کند و به تعدادی که در پارامتر دوم آمده، قسمت اعشار آن را روند می کند
‎set()‎‎ یک شیء set ایجاد می کند.
‎setattr()‎‎ مقداری برای یک ویژگی از یک کلاس تعیین می کند.
‎slice()‎‎ یک شیء برش ایجاد می کند. شیء برش برای برش یک آرایه استفاده می شود
‎sorted()‎‎ یک لیست شامل اعضای مرتب شده آرایه ی ورودی را در خروجی بر می گرداند
‎str()‎‎ مقدار ورودی را به داده ی متنی تبدیل می کند.
‎sum()‎‎ مجموع تعداد اعضای آرایه ی ورودی را برمیگرداند
‎super()‎‎ برای استفاده از دستورات متد ها و ویژگی های کلاس مادر در کلاس فرزند استفاده می شود
‎tuple()‎‎ برای ساخت تاپل استفاده می شود.
‎type()‎‎ نوع داده ی شیء مشخص شده را در خروجی برمیگرداند.
‎zip()‎‎ یک شیء zip که آرایه ای از تاپل ها است را در خروجی برمیگرداند
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

  احسان پاسخ

  بسیار بسیار عالی و بدرد بخور
  ای کاش نرم افزار گوشی هم موجود بود برای تمامی متد های داده ای و از پیش ساخته شده در پایتون

  MDRA.pyprogramer پاسخ

  سلام به نظرم خوبه فقط کاش برنامه تحت دسکتاپ هم داشت
  و اینکه این فانکشن ها و متد ها منبعش کجاست و از کجا ای هارو پیدا کردید
  متد کتاب های دیگه ای هم جز math هم بگذارید

   ‏زهره احمدی پاسخ

   سلام. ممنون
   منبع این متد ها سایت w3schools هست.