بکندباز

تابع ‎oct()‎ در پایتون

مثال

تبدیل عدد 12 به معادل اکتاو آن(مبنای 8):

x =  oct(12)

توضیحات

تابع ‎oct()‎ یک عدد صحیح را به معادل اکتال آن تبدیل می کند. داده های متنی اکتال در پایتون با پیشوند 0o آغاز می شوند.

سینتکس

oct(int)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0