بکندباز

متد ‎expm1()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه مقدار نمایی یک عدد منهای 1:

#Import math Library
import math 

#Return the exponential value of  a number - 1 
print(math.expm1(32))
print(math.expm1(-10.89))

توضیحات

متد math.‎expm1()‎ مقدار Ex – 1 را در خروجی برمیگرداند.

عدد e عدد اویلر و (ثابت نپر) نام دارد و پایه ی لگاریتم طبیعی است. مقدار آن تقریباً برابر است با 2.718282.

و x مقداری است که به عنوان ورودی به متد داده می شود.

این تابع خیلی دقیق تر از فراخوانی تابع ‎math.exp()‎ منهای 1 است.

سینتکس

math.expm1(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. توان

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float برابر با Ex – 1
ورژن پایتون: 2.7

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*