بکندباز

تابع ()number_format در PHP

مثال : فرمت دهی اعداد

<?php
echo number_format("1000000")."<br>";
echo number_format("1000000",2)."<br>";
echo number_format("1000000",2,",",".");
?>

توضیحات

تابع ()number_format عدد را در دسته های 1000 تایی فرمت دهی می کند.

نکته: این تابع می تواند یک، دو یا چهار ورودی داشته باشد (نه سه تا)

دستور تابع

number_format(number,decimals,decimalpoint,separator)

تست آنلاین تابع ()number_format

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*