بکندباز

تابع ‎filemtime()‎‎ در PHP

مثال

چاپ زمان آخرین تغییری که روی محتوای فایل اعمال شده است.

<?php
echo filemtime("webdictionary.txt");
echo "<br>";
echo "Content last changed: ".date("F d Y H:i:s.", filemtime("webdictionary.txt"));
?>

توضیحات

 تابع ‎filemtime()‎‎ زمان آخرین باری که محتوای فایل ورودی تغییر کرده است را در خروجی برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filemtime(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*