بکندباز

تابع ‎sinh()‎‎ در PHP

مثال

چاپ سینوس هایپربولیک اعداد مختلف:

<?php
echo(sinh(3) . "<br>");
echo(sinh(-3) . "<br>");
echo(sinh(0) . "<br>");
echo(sinh(M_PI) . "<br>");
echo(sinh(M_PI_2));
?>

توضیحات

تابع ‎sinh()‎‎ سینوس هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند که برابر است با ‎((exp(number) – exp(-number))/2)‎.

سینتکس

sinh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد
 

 


تست آنلاین تابع ‎sinh()‎‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*