بکندباز

تابع ‎sinh()‎ در PHP

مثال

چاپ سینوس هایپربولیک اعداد مختلف:

<?php
echo(sinh(3) . "<br>");
echo(sinh(-3) . "<br>");
echo(sinh(0) . "<br>");
echo(sinh(M_PI) . "<br>");
echo(sinh(M_PI_2));
?>

توضیحات

تابع ‎sinh()‎ سینوس هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند که برابر است با ‎((exp(number) – exp(-number))/2)‎.

سینتکس

sinh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد
 

 


تست آنلاین تابع ‎sinh()‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question