بکندباز

تابع ‎link()‎ در PHP

 

مثال

ساخت یک لینک به فایل هدف:

<?php
$target = "text.txt";
$linkname = "mylink";

link($target, $linkname);
?>

 

توضیحات

تابع ‎link()‎ یک لینک به فایل هدف ایجاد می کند.

سینتکس

link(target, link)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
targetاجباری. فایل هدف
linkاجباری. نام لینک
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0