بکندباز

تابع ‎link()‎‎ در PHP

 

مثال

ساخت یک لینک به فایل هدف:

<?php
$target = "text.txt";
$linkname = "mylink";

link($target, $linkname);
?>

 

توضیحات

تابع ‎link()‎‎ یک لینک به فایل هدف ایجاد می کند.

سینتکس

link(target, link)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
target اجباری. فایل هدف
link اجباری. نام لینک
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*