بکندباز

تابع ‎chmod()‎‎ در PHP

 

مثال

تغییر مجوز های فایل “test.txt”:

<?php
// Read and write for owner, nothing for everybody else
chmod("test.txt",0600);

// Read and write for owner, read for everybody else
chmod("test.txt",0644);

// Everything for owner, read and execute for everybody else
chmod("test.txt",0755);

// Everything for owner, read for owner's group
chmod("test.txt",0740);
?>

 

توضیحات

تابع ‎chmod()‎‎ مجوز های فایل مشخص شده را تغییر می دهد.

سینتکس

chmod(file, mode)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایل
mode اجباری. مجوز جدید

پارامتر mode شامل 4 عدد است

  • اولین عدد همیشه صفر است
  • عدد دوم مجوز برای صاحب فایل را مشخص می کند
  • عدد سوم مجوز برای گروه کاربری را مشخص می کند
  • عدد چهارم مجوز برای افراد عادی دیگر را مشخص می کند

مقادیر این پارامتر (برای دادن چندین مجوز، این اعداد با هم جمع می شوند):

  • 1 = مجوز اجرای فایل
  • 2 = مجوز نوشتن
  • 4 = مجوز خواندن


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*