بکندباز

متد ‎rindex()‎‎ در پایتون

مثال

پیدا کردن موقعیت آخرین جایی که کلمه ی “casa” در متن پیدا می شود:

txt = "Mi  casa, su casa."

x = txt.rindex("casa")

print(x)

توضیحات

متد ‎rindex()‎‎ ایندکس آخرین جایی که کلمه در متن پیدا می شود را در خروجی برمیگرداند. اگر کلمه پیدا نشود، خطایی در خروجی ارسال می شود.

متد ‎rindex()‎‎ تقریباً مشابه متد ‎rfind()‎‎ است، با این تفاوت که با متد  ‎rfind()‎‎ اگر کلمه در متن پیدا نشد، ‎(-1)‎ در خروجی برگردانده می شود.

سینتکس

string.rindex(value, start, end)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. کلمه ای که باید در متن جستجو شود
start اختیاری. نقطه ی شروع جستجو. پیشفرض 0
end اختیاری. نقطه ی پایان جستجو. پیشفرض پایان متن

مثال

ایندکس آخرین جایی که حرف “e” در متن پیدا می شود:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.rindex("e")

print(x)

مثال

ایندکس آخرین جایی که حرف “e” در ایندکس 5 تا 10 متن پیدا می شود:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.rindex("e",  5, 10)

print(x)

مثال

اگر کلمه در متن نباشد، متد ‎rfind()‎‎ مقدار ‎-1‎ برمیگرداند ولی متد ‎rindex()‎‎ خطا می دهد:

txt = "Hello, welcome to my world."

print(txt.rfind("q"))
print(txt.rindex("q"))

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*