بکندباز

تابع ()rtrim در PHP

مثال : حذف یک رشته از انتهای متن:

<?php
$str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo rtrim($str,"World!");
?>

توضیحات

تابع ()rtrim فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از انتهای متن حذف می کند

توابع مرتبط:

  • ltrim() – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدای متن حذف می کند
  • trim() – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدا و انتهای متن حذف می کند

دستور تابع

rtrim(string,charlist)

تست آنلاین تابع ()rtrim

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*