بکندباز

تابع ‎localtime()‎‎ در PHP

مثال

چاپ زمان محلی به شکل یک آرایه ی ایندکسی و به شکل یک آرایه ی عددی:

<?php
print_r(‎localtime()‎‎);
echo "<br><br>";
print_r(localtime(time()‎,true));
?>

توضیحات

تابع ‎localtime()‎‎ ساعت محلی را برمیگرداند.

سینتکس

localtime(timestamp, is_assoc)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
timestamp اختیاری. تاریخ به فرمت timestamp – پیشفرض مقدار تابع time()‎
is_assoc اختیاری. مشخص می کند که آرایه ی انجمنی برگردانده شوند یا آرایه ی عددی.  FALSE = آرایه ی عددی. TRUE = آرایه ی انجمنی. پیشفرض =  FALSE پیشفرض.کلید های آرایه ی انجمنی عبارتند از:

  • [tm_sec] – ثانیه
  • [tm_min] – دقیقه
  • [tm_hour] – ساعت
  • [tm_mday] – روز ماه
  • [tm_mon] – ماه سال (January=0)
  • [tm_year] – سال – از سال 1900
  • [tm_wday] – روز هفته (Sunday=0)
  • [tm_yday] – روز سال
  • [tm_isdst] – آیا صرفه جویی در نور روز مؤثر است؟

تست آنلاین تابع ‎localtime()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*