بکندباز

متد ‎flush()‎ در پایتون

مثال

پاک کردن بافر داخلی:

f = open("myfile.txt", "a")
f.write("Now the file has one more line!")
f.‎flush()‎
f.write("...and another one!")

توضیحات

متد ‎flush()‎ بافر داخلی را حذف می کند.

سینتکس

file.fileno()
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0