بکندباز

تابع ()array_unique در PHP

مثال : مقادیر تکراری را از آرایه حذف می کند.

<?php
$a=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"red");
print_r(array_unique($a));
?>

توضیحات

تابع ()array_unique مقادیر تکراری را از آرایه حذف می کند. اگر دو یا چند مقدار آرایه یکی باشند، اولین مقدار نگه داشته می شود.

دستور تابع

array_unique(array, sorttype)

مقادیر sorttype

  • SORT_STRING – پیش فرض – مقادیر به عنوان رشته مقایسه شوند
  • SORT_REGULAR – مقادیر به صورت عادی مقایسه شوند (نوع داده ها تغییر نکند)
  • SORT_NUMERIC – مقادیر به صورت عددی مقایسه شوند
  • SORT_LOCALE_STRING – مقادیر به عنوان رشته و براساس موقعیت کنونی مقایسه شوند

تست آنلاین تابع ()array_unique

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*