بکندباز

لیست متد های مربوط به دیکشنری ها در پایتون

لیست متد های مربوط به دیکشنری ها در پایتون. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎clear()‎ تمام آیتم های دیکشنری را پاک می کند.
‎copy()‎ یک کپی از دیکشنری را در خروجی برمیگرداند.
‎fromkeys()‎ یک دیکشنری با کلید ها و یک مقدار مشخص ایجاد می کند.
‎get()‎ مقدار آیتمی که کلید آن مشخص شده است را برمیگرداند.
‎items()‎ یک view object شامل لیستی از جفت کلید/مقدار ها که هر کدام در یک تاپل هستند را در خروجی برمیگداند.
‎keys()‎ لیست کلید های دیکشنری را به صورت یک view object در خروجی برمیگرداند
‎pop()‎ آیتم مشخص شده را از دیکشنری حذف می کند و آن را در خروجی برمی گرداند
‎popitem()‎ آخرین آیتمی که به دیکشنری اضافه شده است را حذف می کند
‎setdefault()‎ مقدار کلید مشخص شده را در خروجی برمیگرداند
‎update()‎ یک آیتم جدید به دیکشنری اضافه می کند
‎values()‎ لیست مقدار های دیکشنری را به صورت یک view object در خروجی برمیگرداند

جدول برنامه نویسی

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*