بکندباز

تابع ‎max()‎ در پایتون

مثال

تعیین بزرگترین عدد از بین اعداد ورودی:

x = max(5, 10)
print(x)

توضیحات

تابع  ‎max()‎ بزرگترین آیتم را از بین آیتم های ورودی برمیگرداند. اگر آیتم ها داده ی متنی باشند، بر اساس حروف الفبا، بزرگترین شان انتخاب می شود.

سینتکس

max(n1, n2, n3, ...)

یا:

max(iterable)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
n1, n2, n3, … یک یا چند آیتم برای مقایسه

یا:

پارامتر توضیح
iterable یک شیء آرایه ای شامل چندین آیتم

مثال

انتخاب بزرگترین کلمه بر اساس حروف الفبا:

x = max("Mike", "John", "Vicky")
print(x)

مثال

انتخاب بزرگترین مقدار درون tuple ورودی:

a = (1, 5, 3, 9)
x = max(a)
print(x)

تابع ‎min()‎ کوچکترین مقدار را برمیگرداند.

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

0 question