بکندباز

تابع ()chunk_split در PHP

مثال : جدا کردن هر کاراکتر و گذاشتن نقطه بعد از هر کاراکتر در متن:

<?php
$str = "Hello world!";
echo chunk_split($str,1,".");
?>

توضیحات:

تابع ()chunk_split متن را به تکه های کوچکتر برمیگرداند.
نکته: این تابع، متن اولیه را تغییر نمی دهد.

دستور تابع

chunk_split(string,length,end)

تست آنلاین تابع ()chunk_split

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*