بکندباز

تابع ()chunk_split در PHP

مثال : جدا کردن هر کاراکتر و گذاشتن نقطه بعد از هر کاراکتر در متن:

<?php
$str = "Hello world!";
echo chunk_split($str,1,".");
?>

توضیحات:

تابع ()chunk_split متن را به تکه های کوچکتر برمیگرداند.
نکته: این تابع، متن اولیه را تغییر نمی دهد.

دستور تابع

chunk_split(string,length,end)

تست آنلاین تابع ()chunk_split

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0