بکندباز

متد ‎ copy()‎ در پایتون

مثال

کپی دیکشنری car در یک متغیر دیگر:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.copy()

print(x)

توضیحات

متد copy() یک کپی از دیکشنری را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

dictionary.copy()

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0