بکندباز

تابع ‎time()‎ در PHP

مثال

چاپ زمان حال حاضر را به فرمت عددی Unix و سپس فرمت دهی آن:

<?php
$t=‎time()‎;
echo($t . "<br>");
echo(date("Y-m-d",$t));
?>

توضیحات

تابع ‎time()‎ زمان کنونی که فاصله ی زمانی از تاریخ (1 ژانویه 1970 00:00:00 GMT) بر حسب ثانیه است را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

‎time()‎

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

0