بکندباز

تابع ‎date_parse_from_format()‎ در PHP

مثال

چاپ یک آرایه شامل اطلاعات مربوط به یک تاریخ مشخص طبق یک فرمت خاص:

<?php
print_r(date_parse_from_format("mmddyyyy","05122013"));
?>

توضیحات

تابع ‎date_parse_from_format()‎ یک آرایه شامل اطلاعات مربوط به یک تاریخ مشخص طبق یک فرمت خاص را در خروجی برمیگرداند

سینتکس

date_parse_from_format(format, date)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
format اجباری. فرمت
date اجباری. تاریخ
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question