بکندباز

تابع ‎chown()‎‎ در PHP

مثال

صاحب فایل “test.txt” را تغییر می دهد:

<?php
chown("test.txt","charles")
?>

توضیحات

تابع ‎chown()‎ صاحب فایل ورودی را تغییر می دهد.

سینتکس

chown(file, owner)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایل ورودی
owner اجباری. صاحب جدید فایل. می تواند نام کاربری یا شناسه ی کاربری باشد

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*