بکندباز

تابع ‎zip_open()‎ در PHP

مثال

باز کردن، خواندن و بستن یک فایل ZIP:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");
zip_read($zip);

// some code

zip_close($zip);
?>

توضیحات

تابع ‎zip_open()‎ یک فایل فشرده ZIP را باز می کند.

سینتکس

zip_open(zip)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
zipاجباری. آدرس فایل ZIP
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0