بکندباز

تابع ‎min()‎‎ در PHP

مثال

پیدا کردن کوچکترین عدد با تابع ‎min()‎‎ :

<?php
echo(min(2,4,6,8,10) . "<br>");
echo(min(22,14,68,18,15) . "<br>");
echo(min(array(4,6,8,10)) . "<br>");
echo(min(array(44,16,81,12)));
?>

توضیحات

تابع ‎min()‎‎ کوچکترین عدد موجود در آرایه، یا کوچکترین عدد بین چند عدد ورودی را برمیگرداند.

سینتکس

min(array_values);

or

min(value1,value2,...);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
array_values اجباری. آرایه ای از اعداد
value1,value2,… اجباری. اعدادی که باید مقایسه شوند (حداقل دو عدد)

تست آنلاین تابع ‎min()‎‎

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*