بکندباز

تابع ()array_reverse در PHP

مثال : آرایه ورودی را برعکس چاپ کن.

<?php
$a=array("a"=>"Volvo","b"=>"BMW","c"=>"Toyota");
print_r(array_reverse($a));
?>

توضیحات

تابع ()array_reverse یک آرایه را برعکس میکند.

دستور تابع

array_reverse(array, preserve)

مقدار preserve: آیا کلید های آرایه حفظ شوند یا خیر؟

  • true – پیشفرض
  • false

تست آنلاین تابع ()array_reverse

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*