بکندباز

تابع ‎hex()‎ در پایتون

مثال

تبدیل عدد 255 به عدد هگزادسیمال:

x =  hex(255)

توضیحات

تابع ‎hex()‎ عدد ورودی را به مقدار هگزادسیمال معادلش تبدیل می کند. متن خروجی همیشه با پیشوند 0x شروع می شود.

سینتکس

hex(number)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0