بکندباز

تابع ‎tmpfile()‎‎ در PHP

مثال

ایجاد یک فایل موقت با نام یکتا و مد خواندن/نوشتن (w+) :

<?php
$temp = ‎tmpfile()‎;

fwrite($temp, "Testing, testing.");
//Rewind to the start of file
rewind($temp);
//Read 1k from file
echo fread($temp,1024);

//This removes the file
fclose($temp);
?>

نمونه خروجی کد بالا

Testing, testing.

توضیحات

تابع ‎tmpfile()‎ یک فایل موقت با نام یکتا و مد خواندن/نوشتن (w+) ایجاد می کند.

نکته: فایل به صورت اتوماتیک با تابع  fclose() و یا پس از پایان اسکریپت، حذف می شود.

نکته: تابع ‎tempnam()‎ را نیز مطالعه کنید.

سینتکس

‎tmpfile()‎
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*