بکندباز

متد ‎difference_update()‎ در پایتون

مثال

حذف آیتم هایی از ست x که با ست y مشترک است:

x =  {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google",  "microsoft", "apple"}

x.difference_update(y) 

print(x)

توضیحات

متد ‎difference_update()‎ از ست اصلی آیتم هایی که با ست دیگر مشترک است را حذف می کند.

سینتکس

set.difference_update(set)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set اجباری.

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question