بکندباز

تابع ()str_split در PHP

مثال : تقسیم کردن حروف کلمه “Hello” و تبدیل به یک آرایه:

<?php
print_r(str_split("Hello"));
?>

توضیحات

تابع ()str_split یک کلمه را به قسمت های مختلف تقسیم می کند و در یک آرایه برمیگرداند

دستور تابع

str_split(string,length)

تست آنلاین تابع ()str_split

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*