بکندباز

متد ‎remove()‎ در پایتون

مثال

حذف آیتم  “banana” از لیست fruit :

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

fruits.remove("banana")

توضیحات

متد ‎remove()‎ اولین جایی که کلمه ی مشخص شده در لیست پیدا می شود را حذف می کند.

سینتکس

list.remove(elmnt)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
elmnt اجباری. آیتمی که باید حذف شود. می تواند هر نوع داده ای باشد

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0