بکندباز

متد ‎title()‎‎ در پایتون

مثال

تبدیل حرف اول تمام کلمات متن به حرف بزرگ و باقی حروف به حرف کوچک:

txt = "Welcome to my world"

x = txt.‎title()‎‎

print(x)

توضیحات

متد ‎title()‎‎ حرف اول تمام کلمات موجود در متن را به حرف بزرگ تبدیل کرده و بقیه را به حرف کوچک تبدیل می کند. برای نوشتن متن عنوان کاربرد دارد. اگر اولین حرف کلمه یک کاراکتر خاص باشد، اولین حرف الفبایی بعد از آن به حرف بزرگ تبدیل می شود.

سینتکس

string.‎title()‎‎

مثال

تبدیل حرف اول تمام کلمات متن به حرف بزرگ و باقی حروف به حرف کوچک:

txt = "Welcome to my 2nd world"

x = txt.‎title()‎‎

print(x)

مثال

توجه داشته باشید که اولین حرف بعد از هر کاراکتر غیر الفبایی، به حرف بزرگ تبدیل می شود حتی اگر در میان یک کلمه باشد:

txt = "hello b2b2b2 and 3g3g3g"

x = txt.‎title()‎‎

print(x)

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*