بکندباز

متد ‎‎sort()‎‎ در پایتون

مثال

مرتب سازی لیست به صورت صعودی:

cars = ['Ford', 'BMW', 'Volvo']

cars.‎‎sort()‎‎
print(cars)

توضیحات

متد ‎‎sort()‎‎ یک لیست را به صورت صعودی (پیشفرض) مرتب می کند.

سینتکس

list.sort(reverse=True|False, key=myFunc)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
reverse اختیاری. پیشفرض= False. اگر True باشد به صورت نزولی مرتب می شود
key اختیاری. تابعی دلخواه که نوع مرتب سازی را مشخص می کند

مثال

مرتب سازی نزولی لیست:

cars = ['Ford', 'BMW', 'Volvo']

cars.sort(reverse=True)
print(cars)

مثال

مرتب سازی لیست بر اساس طول کلمات و به شکل صعودی:

# A function that returns the length of the value:
def myFunc(e):
  return len(e)

cars = ['Ford', 'Mitsubishi', 'BMW', 'VW']

cars.sort(key=myFunc)
print(cars)

مثال

مرتب سازی لیستی از دیکشنری ها بر اساس مقدار کلید year در هر دیکشنری (صعودی):

# A function that returns the 'year' value:
def myFunc(e):
   return e['year']

cars = [
  {'car': 'Ford', 'year': 2005},
   {'car': 'Mitsubishi', 'year': 2000},
  {'car': 'BMW', 'year': 2019},
   {'car': 'VW', 'year': 2011}
]

cars.sort(key=myFunc)
print(cars)

مثال

مرتب سازی لیست بر اساس طول کلمات و به شکل نزولی:

# A function that returns the length of the value:
def myFunc(e):
  return len(e)

cars = ['Ford', 'Mitsubishi', 'BMW', 'VW']

cars.sort(reverse=True, key=myFunc)
print(cars)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ