بکندباز

تابع ‎octdec()‎ در PHP

مثال

تبدیل اکتال به دسیمال:

<?php
echo octdec("36") . "<br>";
echo octdec("12") . "<br>";
echo octdec("3063") . "<br>";
echo octdec("106");
?>

توضیحات

تابع ‎octdec()‎ یک عدد اکتال را به دسیمال تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل دسیمال به اکتال از تابع ‎decoct()‎ استفاده کنید.

سینتکس

octdec(octal_string);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
octal_stringاجباری. عدد
 

 


تست آنلاین تابع ‎octdec()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0