بکندباز

تابع ()convert_uuencode در PHP

مثال : انکد کردن یک متن

<?php
$str = "Hello world!";
echo convert_uuencode($str);
?>

توضیحات:

تابع ()convert_uuencode یک متن را با الگوریتن uuencode شده را انکد می کند
تابع مقابل این تابع، ()convert_uudecode است
نکته: طول تابع انکد شده، حدوداً 35 درصد بیشتر از تابع اورجینال است.

دستور تابع

convert_uuencode(string)

تست آنلاین تابع ()convert_uuencode

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0