بکندباز

متد ‎isnumeric()‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا تمام کاراکتر های موجود در متن عددی هستند یا نه:

txt =  "565543"

x = txt.‎isnumeric()‎

print(x)

توضیحات

متد ‎isnumeric()‎ اگر تمام کاراکتر های موجود در متن عددی باشند، True و در غیر اینصورت False برمیگرداند.

سینتکس

string.‎isnumeric()‎

مثال

بررسی اینکه آیا تمام کاراکتر های موجود در متن عددی هستند یا نه:

a = "\u0030" #unicode for 0
b = "\u00B2" #unicode for ²
c = "10km2"

print(a.‎isnumeric()‎)
print(b.‎isnumeric()‎)
print(c.‎isnumeric()‎)

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question