بکندباز

تابع ()wordwrap در PHP

مثال : رشته را بعد از تعداد کاراکتر مشخص شده به خط جدید می برد

<?php
$str = "An example of a long word is: Supercalifragulistic";
echo wordwrap($str,15,"<br>\n");
?>

توضیحات

تابع ()wordwrap رشته را بعد از تعداد کاراکتر مشخص شده به خط جدید می برد

دستور تابع

wordwrap(string,width,break,cut)

تست آنلاین تابع ()wordwrap

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*