بکندباز

تابع ‎unset()‎‎ در PHP

مثال

پاک کردن متغیر ها:

<?php
$a = "Hello world!";
echo  "The value of variable 'a' before unset: " . $a . "<br>";
unset($a);
echo  "The value of variable 'a' after unset: " . $a;
?>

توضیحات

تابع ‎unset()‎ یک متغیر را حذف میکند.

سینتکس

unset(variable, ....);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر
اختیاری. یک متغیر دیگر

تست آنلاین تابع ‎unset()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    مهدی پاسخ

    عالی و کاربردی