بکندباز

متد ‎insert()‎ در پایتون

مثال

قرار دادن آیتم  “orange” در ایندکس 1 یعنی بین عضو اول و دوم لیست fruit:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

fruits.insert(1, "orange")

توضیحات

متد ‎insert()‎ یک آیتم را در ایندکس مشخص شده در لیست وارد می کند.

سینتکس

list.insert(pos, elmnt)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
pos اجباری. ایندکسی که آیتم باید در آنجا وارد شود
elmnt اجباری. یک آیتم که از هر نوع داده ای می تواند باشد

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0