بکندباز

تابع ()current در PHP

مثال : مقدار کنونی آرایه را برگردان:

<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");

echo current($people) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ()current مقدار آیتم کنونی یک آرایه را برمیگرداند

هر آرایه یک اشاره گر دارد که در هر لحظه به آیتم کنونی اشاره می کند، که با اولین آیتم شروع می شود.

نکته: این تابع اشاره گر را در آرایه ها جابه جا نمی کند.

توابع مرتبط:

  • end()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین المان می برد و آن را چاپ می کند
  • next()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را چاپ می کند
  • prev()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را چاپ می کند
  • reset()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را چاپ می کند
  • each()‎ – کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد

دستور تابع

current(array)

تست آنلاین تابع ()current

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*