بکندباز

تابع ()chop در PHP

مثال : حذف کاراکتر های مشخص شده از انتهای متن:

<?php
$str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo chop($str,"World!");
?>

توضیحات:

تابع ()chop فضاهای خالی یا دیگر کاراکتر های تعیین شده را از انتهای متن حذف می کند.

دستور تابع

chop(string,charlist)

تست آنلاین تابع ()chop

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0