بکندباز

تابع ()chop در PHP

مثال : حذف کاراکتر های مشخص شده از انتهای متن:

<?php
$str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo chop($str,"World!");
?>

توضیحات:

تابع ()chop فضاهای خالی یا دیگر کاراکتر های تعیین شده را از انتهای متن حذف می کند.

دستور تابع

chop(string,charlist)

تست آنلاین تابع ()chop

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*