بکندباز

تابع ‎date_date_set()‎ در PHP

مثال

ساخت یک شیء جدید DateTime ، تنظیم یک تاریخ جدید برای آن و سپس فرمت دهی آن تاریخ:

<?php
$date=date_create();
date_date_set($date,2020,10,30);
echo date_format($date,"Y/m/d");
?>

توضیحات

تابع ‎date_date_set()‎ یک تاریخ جدید ست می کند.

سینتکس

date_date_set(object, year, month, day)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
yearاجباری. سال
monthاجباری. ماه
dayاجباری. روز
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0