بکندباز

تابع ‎date_get_last_errors()‎‎ در PHP

مثال

چاپ خطاهایی که هنگام ایجاد تاریخ رخ می دهد:

<?php
date_create("gyuiyiuyui%&&/");
print_r(‎date_get_last_errors()‎‎);
?>

توضیحات

تابع ‎date_get_last_errors()‎‎ خطاها و اخطار هایی که در هنگام تجزیه ی متن مربوط به تاریخ رخ می دهد را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

‎date_get_last_errors()‎‎

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*