بکندباز

تابع ()ltrim در PHP

مثال : تبدیل n\ به معادل خط جدید در HTML:

<?php
echo nl2br("One line.\nAnother line.");
?>
نتیجه:
One line.
Another line.

توضیحات

تابع ()nl2br به جای هر خط جدید (n\) در متن معادل آن را در HTML یعنی (<br> or <br />) قرار می دهد.

دستور تابع

nl2br(string,xhtml)

مقادیر xhtml:

  • TRUE: پیش فرض. قرار دادن </ br>
  • FALSE: قرار دادن <br>

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*