بکندباز

تابع ‎date_create()‎‎ در PHP

مثال

ساخت یک شیء DateTime جدید و سپس فرمت دهی آن:

<?php
$date=date_create("2013-03-15");
echo date_format($date,"Y/m/d");
?>

مثال های بیشتر در پایین همین صفحه

توضیحات

تابع ‎date_create()‎‎ یک شیء جدید DateTime ایجاد می کند.

سینتکس

date_create(time, timezone)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
time اختیاری. داده ی متنی مربوط به تاریخ و زمان. NULL مربوط به زمان کنونی است
timezone اختیاری. منطقه زمانی برای زمان.

مثال

ساخت یک شیء DateTime جدید با منطقه زمانی مشخص و سپس فرمت دهی آن:

<?php
$date=date_create("2013-03-15 23:40:00",timezone_open("Europe/Oslo"));
echo date_format($date,"Y/m/d H:iP");
?>

تست آنلاین تابع ‎date_create()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*