بکندباز

تابع ‎enumerate()‎ در پایتون

مثال

تبدیل یک تاپل به یک شیء قابل شمارش:

x = ('apple', 'banana', 'cherry')
y = enumerate(x)

توضیحات

تابع ‎enumerate()‎ یک مجموعه (مانند تاپل) را در ورودی می گیرد و آن را به یک شیء قابل شمارش تبدیل می کند. یعنی به آن یک شمارنده به عنوان کلید اضافه می کند.

سینتکس

enumerate(iterable, start)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0