بکندباز

تابع ‎float()‎ در پایتون

مثال

تبدیل عدد صحیح 3 به عدد اعشاری:

x =  float(3)

توضیحات

تابع‎float()‎ عدد ورودی را به یک عدد اعشاری تبدیل می کند.

سینتکس

float(value)

مثال

تبدیل داده ی متنی ورودی به عدد اعشاری:

x =  float("3.500")

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0