بکندباز

تابع ‎is_bool()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا یک متغیر دودویی است یا نه:

<?php
$a = 1;
echo "a is " . is_bool($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is  " . is_bool($b) . "<br>";

$c =  true;
echo "c is " . is_bool($c) .  "<br>";

$d = false;
echo "d is " . is_bool($d) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_bool()‎‎ چک می کند که آیا یک متغیر دودویی است یا نه.

این تابع اگر متغیر دودویی باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_bool(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_bool()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*